Få navn og adresse til eier av innleverte merkede nøkler elle mobiltelefoner, vennligst
bruk skjemaet nedenfor.

Av sikkerhetshensyn vil Keyback alltid ringe tilbake på et telefonnummer vi vet tilhører den aktuelle politistasjon eller lensmannskontor. På denne måten vil ingen andre enn politiet få opplysninger om eier av nøkler.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politistasjon/ Lensmannskontor:
 
Navn på betjent:
 
E-post betjent:  
Nøkkelbrikkens/ Mobilmerkets nr.:
 

Finnerlønn sendes til:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keyback Nøkkelbrikker AS - P.b. 5373 Majorstuen - 0304 - Oslo - Tel: 810 33 010
© 2005 Keyback Nøkkelbrikker AS - Mail : service@keyback.no