Det er viktig for oss at vi har riktikge opplysninger om våre abonnenter. Dette gjør det mye enklerer for alle involverte parter når nøkler og mobiltelefoner skal knyttes til rett eier.

Bruk skjemaet nedenfor til å gi oss din nye adresse;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitt kundenummer:
 
Mitt navn:
 
 
Ny adresse:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilbake
Keyback Nøkkelbrikker AS - P.b. 5373 Majorstuen - 0304 - Oslo - Tel: 810 33 010
© 2005 Keyback Nøkkelbrikker AS - Mail : service@keyback.no