Hvordan fungerer systemet ?

Keyback har i dag to systemer. Ett for merking av nøkler og ett for merking av mobiltelefoner. Begge systemene fungerer på samme måte.

Nøkkelbrikkene og Mobilmerkene er alle unikt nummerert. Via dette nummeret vet Keyback hvem som er rettmessig eier til merkede objekter.

Når politiet får innlevert merkede nøkler eller mobiltelefoner vil de raskt og enkelt få informasjon om rette eier av Keyback. Keyback vil av sikkerhetshensyn alltid kontakte politiet på en e-postadresse eller et telefonnummer vi vet tilhører politiet før vi gir fra oss informasjon om eier.

Prisen er den samme for Nøkkelbrikken og Mobilmerket.


Finneren får tilsendt finnerlønn direkte fra Keyback dersom denne har lagt igjen personalia hos politiet. Finnerlønnen er pr. idag på kr. 100,-. Finnerlønnen koster ikke noe for den som får tilbake nøkler eller mobiltelefon, den er inkludert i abonnementsprisen.

Systemet er basert på en årlig avgift. Abonnenten mottar årlig tilbud om forlengelse av abonnementet.

 

Nøkkelbrikkens for og bakside

 

Mobilmerket

Tilbake
Keyback Nøkkelbrikker AS - P.b. 5373 Majorstuen - 0304 - Oslo - Tel: 810 33 010
© 2005 Keyback Nøkkelbrikker AS - Mail : service@keyback.no