Bruk skjemaet nedenfor dersom bedriften ikke lenger har behov for abonnement hos Keyback.

Vi ønsker med dette å si opp vårt abonnement og er kjent med betingelsene for oppsigelse i avtalen for bruk av Keybacks system. Klikk her for å lese avtalen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kundenummer:
 
Bedriftens navn:
 
Kontaktperson:
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keyback gjør oppmerksom på at vi belaster alle kunder som ikke slutter å bruke brikken med straffegbyr pr. ikke betalt år samt omkostninger for arbeid, administrasjon og eventuell finnerlønn ved tilbakelevering av nøkler.


Keyback Nøkkelbrikker AS - P.b. 5373 Majorstuen - 0304 - Oslo - Tel: 810 33 010
© 2005 Keyback Nøkkelbrikker AS - Mail : service@keyback.no