Få bedriftens nøkler eller mobiltelefoner tilbake når ansatte mister de!


Få nøkler og mobiltelefoner tilbake når noen på jobben mister de!!

Mister du dine egne eller bedriftens nøkler kan det medføre store kostnader og ekstraarbeid. Både låser og nøkler må som regel byttes. Det koster ikke rent lite penger i tillegg til alt merarbeidet. Skaff Nøkkelbrikker og Mobilmerkertil alle bedriftens nøkler og mobiltelefoner. Det gir økt sikkerhet og man kan unngå kostnader og merarbeid. Våre Nøkkelbrikker og Mobilmekrer er rimelige og er den sikreste måten å merke bedriftens eiendeler slik at dere kan få de tilbake dersom de mistes.Priser som oppgitt nedenfor.
Prisen er den samme for Nøkkelbrikker
og Mobilmerker:

1 stk. - kr.
99,-
pr. år.
2 stk. - kr.
178,-
pr. år.
3 stk. - kr.
267,-
pr. år.
4 stk. - kr.
336,-
pr. år.
5 stk. - kr.
396,-
pr. år.
Fra 6 - 20 stk - kr.
75,-
pr. brikke pr. år.
Fra 21 stk og videre - kr.
60,-
pr. brikke pr. år.


Keyback Nøkkelbrikker AS - P.b. 5373 Majorstuen - 0304 - Oslo - Tel: 810 33 010
© 2005 Keyback Nøkkelbrikker AS - Mail : service@keyback.no